Opleiding Geschiedenis

Beste aankomende eerstejaars student Geschiedenis,

 

Graag heet ik je namens alle docenten van de opleiding Geschiedenis aan de Radboud Universiteit van harte welkom. Je staat op het punt om te beginnen aan een belangrijke, nieuwe fase in je leven en hebt gekozen om het mooiste vak te gaan studeren dat er is.

Wat is eigenlijk de reden om met geschiedenis bezig te zijn? Is het heden al niet ingewikkeld genoeg? Is werken aan de toekomst niet belangrijker? Deze vragen worden vaak gesteld aan studenten geschiedenis, en binnenkort dus ook aan jou. Je kunt dan antwoorden dat een samenleving zonder kennis van haar geschiedenis is als een mens zonder geheugen. Die mens weet niet waar hij vandaan komt en ook niet waarom hij ergens naar toe zou moeten gaan. Geschiedenis biedt houvast door ons te vertellen wie en wat we zijn. Het is niet eenvoudig om goed weer te geven en te interpreteren wat vroeger is gebeurd. Bovendien willen personen of groepen het verleden nog wel eens bijkleuren omdat hen dit goed uitkomt. Daarom zijn historici nodig om op te treden als behoeders van ons verleden.

Tijdens de studie Geschiedenis aan de RU neem je uitvoerig kennis van het verleden en leer je ontwikkelingen daarin te duiden. Wie de lange geschiedenis van het mensdom bestudeert, gaat automatisch het betrekkelijke inzien van opvattingen, stromingen en modes. Geschiedenis studeren betekent ook dat je leert nieuwe kennis toe te voegen aan de bestaande. Dat doe je door het stellen van kritische vragen en het verzamelen en interpreteren van materiaal. Al doende verwerf je de academische vaardigheden, attitudes en manieren van denken die nodig en bruikbaar zijn in de maatschappij. De geschiedkunde staat midden in de samenleving. Wanneer je weet hebt van geschiedenis blik je niet alleen beschouwend terug, maar ben je ook betrokken op de actualiteit!

Niet alleen jouw keuze voor Geschiedenis is een gelukkige, dat geldt ook voor je beslissing om dat aan de RU te doen, een bruisende en brede universiteit in het gezellige Nijmegen.

De introductie zorgt ervoor dat je je medestudenten leert kennen, evenals de docenten van de opleiding. Je maakt kennis met het studieprogramma, maar ook met het studentenleven en de stad Nijmegen. De Introductiecommissie, die bestaat uit verschillende studenten Geschiedenis, zorgt ook dit jaar weer voor een gevarieerd en aantrekkelijk programma.

We hopen je dus in augustus te mogen begroeten!

 

Namens de Introductiecommissie en de docenten van de opleiding Geschiedenis,

Floris, Universitair docent Cultuurgeschiedenis & coördinator van de Introductie Geschiedenis